Kodex spolupráce

Jednotné ceny pro všechny klienty

Hodina mé práce vás vyjde na 1200 Kč. Vždy vám dopředu sdělím, kolik hodin mi práce zabere. Konečnou částku na faktuře tak budete znát ještě dřív, než ji vystavím. K evidenci hodin používám aplikaci Toggl, z něhož vám předám vždy výpis prací.

Predikce vývoje inzerce = panna nebo orel?

Zhodnotit možnosti růstu dopředu je často nemožné. I když si společně řekneme, jaké očekáváme růsty, vždy to je pouze odhad, který buď vyjde, nebo ne. Existuje totiž mnoho ukazatelů, které já nebo vy neovlivníme a které mohou inzerci velmi ovlivnit (např. nedobitý kredit).

Výsledky nejsou vždy vidět ihned

Neočekávejte zásadní změny ve vývoji inzerce z týdne na týden – to jsou spíše výjimky! Očekávejte je v horizontu měsíců. Úplně nejvěrohodnější je meziroční srovnání. Naše spolupráce, má-li tam být hmatatelný výsledek, by měla trvat dlouhodobě.

Poměřuji náklady v poměru k vašim investicím

Inzerci pravidelně vyhodnocuji. Zjišťuji, jaké příjmy vám přinesla a co vás stála v nákladech. Posuzuji tak mimo jiné, zdali se vám moje práce finančně vyplácí či ne. Aby toto bylo funkční, musí váš e-shop mít aktivní a funkční měření tržeb elektronického obchodu (nejčastěji Google Analytics).

Jednejme spolu na rovinu a slušně

Když se vám něco nebude líbit, řekněte mi to. Když se mně nebude něco líbit, řeknu vám to. Aby byla naše spolupráce efektivní a úspěšná, musíme si rozumět i jako lidi. Neměli bychom si navzájem nic, co se týká spolupráce, tajit.

Spolupráci můžeme vzájemně zahájit/ukončit ze dne na den

Nejsem člověk, co svazuje své klienty několikaměsíčními lhůtami pro ukončení spolupráce. Zkrátka stačí jeden telefon či e-mail a můžeme se dohodnout na ukončení spolupráce ihned. To stejné platí i o spolupráci – není potřeba se zavazovat ke spolupráci na několik měsíců dopředu a zahájit ji můžete v podstatě ihned.