Jak se naučit TRE?

TRE je bezpečná a účinná technika uvolňování stresu pro většinu lidí. Ačkoli se cvičení zdají být jednoduchá a snadno se je naučíte, největší hodnotu pro učení procesu TRE má na začátku certifikovaný poskytovatel TRE.

Naučí vás, jak aktivovat třes a jak proces TRE samostatně regulovat podle úrovně vašeho fyzického a psychického komfortu. TRE, stejně jako každá jiná metoda, vyžaduje praxi a může trvat nějakou dobu, než si ji osvojíte.

Procesem TRE budete vedeni tak dlouho, dokud se nebudete cítit jistě a nezačnete TRE praktikovat sami. Jakmile se naučíte proces TRE aktivovat a regulovat, můžete jej praktikovat doma jako celoživotní nástroj k uvolnění napětí a zvládání stresu.

Ačkoli mnoho lidí uvádí okamžitý přínos jednoho sezení TRE, doporučuje se používat TRE jako soustavnou praxi, a to buď samostatně, nebo ve skupinách, aby se jeho přínosy udržely po delší dobu.

V případě potřeby Vám poskytnu průběžnou podporu, abych Vám pomohl vytvořit si pravidelnou praxi, která podpoří hluboké a trvalé pozitivní změny.

První KROK - Úvodní sezení

Úvodní sezení vám nejen umožní vyzkoušet si TRE v bezpečném prostředí, ale také vám poskytne základy pro pochopení třesu samotného.

Seznámíte se s historií a původem TRE a se základní teorií, jak TRE pomáhá uvolňovat stres, napětí a traumatické vzorce v těle.

Vhodné pro všechny úrovně fyzické zdatnosti, protože cvičení TRE® lze upravit podle individuálních potřeb.

blank

Druhý KROK - Možnosti provedení

Osobní sezení TRE
Osobní sezení jsou vhodná pro ty, kteří preferují osobnější a intimnější zážitek. Zároveň se doporučují těm, kteří mají fyzické problémy, nebo těm, kteří mají za sebou trauma, kde je přínosná individuální pozornost.

Skupinové sezení TRE
Skupinová sezení poskytují bohatou, sdílenou zkušenost s TRE®, která prohlubuje vaše učení, praxi a proces.

Jakmile již znáte cviky a umíte proces aktivovat a regulovat, můžete TRE cvičit doma. Pokud byste ale delší dobu necítili žádný pokrok, nebo jen chtěli změnu či prohloubit svůj zážitek, můžete se přihlásit na jakékoli sezení.