Slovník psychologických pojmů

Vysvětlím vám slova a zkratky, na které můžete narazit.

F

G

H

I

J

Jacobsonova svalová progresivní relaxace

Joga

L

M

Meditace

Mindfulness

N

Nemoc

Nervus vagus

O

Začněte psát zde...

P

Panická ataka

Parasympatik

Psoas

Psychiatr

Psycholog

Psychoterapeut

PTSD

R

Relaxační techniky

S

Stres

Sympatikus

Syndrom vyhoření

T

Tenze

Terapeut

TRE

Tréma

Tremor

Treuma

Třes

U

Úzkost

V

W

X

Y

Z