Nabídka

V současné době vám nabízím více možností, jak se můžete seznámit a osvojit si metodu TRE®. Každá z forem má své výhody i nevýhody a záleží na klientovi, pro kterou formu se rozhodne a co mu více vyhovuje.

Individuální setkání

Individuální lekce se většinou konají v Brně a počet a obsah lekcí se přizpůsobují klientovi a jeho očekáváním. Jsou vhodné pro klienty s konkrétními požadavky.

Skupinová výuka

nové lekce jsou určeny klientům, kteří si chtějí vyzkoušet neurogenní třes v rámci skupiny nebo kteří již tuto techniku ovládají a mají zájem se setkávat na skupinových lekcích.

Pro firmy/organizace

Metoda TRE má svůj velký význam i ve firmách, školách a jiných organizacích. Obsah nebo zaměření setkání se přizpůsobuje individuálně podle požadavků a požadovaného cíle.