Co je ADD

ADD je zkratka pro Attention Deficit Disorder, nebo-li poruchu pozornosti bez hyperaktivity. Často bývá zaměňována s ADHD, což je porucha pozornosti s hyperaktivitou. Pro ADD jsou typické obtíže se zaměřením ohniště pozornosti na určitý objekt nebo činnost. Lidé trpící touto poruchou mohou působit zasněně a trochu zpomaleně. Mají problém s plánováním, předvídáním, udržením pozornosti a sebeovládáním. Jde o poruchu vrozenou, která doprovází člověka po celý život – netýká se tedy jenom dětí. V dětském věku však nejčastěji propuká a má také nejvýraznější projevy. Časem se mírní, respektivě se stává v dospělém věku snáze zvladatelnou.

TRE: Klíč k uvolnění stresu a napětí

Metoda TRE (Tension & Trauma Releasing Exercises) pomáhá uvolnit stres a traumatické zážitky uložené v těle pomocí jemných, přirozených třesů. Rezervujte si své setkání ještě dnes a zažijte úlevu na vlastní kůži!