Emoce

Emoce jsou komplexní psychologické stavy zahrnující tři hlavní složky: subjektivní prožívání, fyziologické reakce a behaviorální odezvu. Díky emocím něco cítíme (radost, hněv, překvapení…), naše tělo automaticky spustí odpovídající reakci (excitaci nebo útlum, hormonální produkci…) a jsme motivováni k určitému jednání (například k vyjádření emoce). Hlavní funkcí emocí je příprava jedince k reakci na konkrétní událost. Například strach nás upozorňuje na nebezpečí a připravuje tělo na útěk nebo boj.

TRE: Klíč k uvolnění stresu a napětí

Metoda TRE (Tension & Trauma Releasing Exercises) pomáhá uvolnit stres a traumatické zážitky uložené v těle pomocí jemných, přirozených třesů. Rezervujte si své setkání ještě dnes a zažijte úlevu na vlastní kůži!