Co je gestalt terapie

Gestalt terapie je terapeutický směr, který klade důraz na neustále uvědomování vlastního vnímání, prožívání a jednání v přítomné situaci tady a teď.

I přes stejné jméno má však málo podobného s gestalt psychologií.

Tato psychoterapie je fenomenologická, což znamená, že nepracuje s objektivní realitou, jaká doopravdy je, ale se subjektivní realitou, tak jak ji vnímá pacient.

Uvědomované okolí pacienta pak nazývá životní prostor a zaměřuje se pouze na něj.

Cíl této terapie je osobnostní růst.

Je užitečná jak pro zdravé jedince, tak pro jedince s úzkostnými a depresivními poruchami, závislostmi, poruchami osobnosti, poruchami příjmu potravy, posttraumatickými stavy a psychosomatickými chorobami.

Vykonávat gestalt terapii může pouze člověk, který prošel psychoterapeutickým výcvikem.

TRE: Klíč k uvolnění stresu a napětí

Metoda TRE (Tension & Trauma Releasing Exercises) pomáhá uvolnit stres a traumatické zážitky uložené v těle pomocí jemných, přirozených třesů. Rezervujte si své setkání ještě dnes a zažijte úlevu na vlastní kůži!