Co je placebo efekt

Placebo je léčba nebo látka, která sama o sobě neprokazuje žádnou změnu v našem organismu.

Placebo efekt je jev, kterým nazýváme zlepšení psychického či fyzického zdraví, následující po podání placeba pacientovi.

Vznik tohoto efektu se objasňuje sugescí (tj. pacient věří, že se bude cítit lépe, tudíž proto sám nachází důkazy), nebo také klasickým podmiňováním (máme spojené podání léku či jiné léčby s následujícím zlepšením, takže ho opravdu pociťujeme).

Výzkumy mnohočetně prokazují, že pocitové zlepšení na základě placeba se projevuje až u třetiny testovaných a může dosahovat až 60 %.

V dnešní době se placebo využívá jako nástroj k testování velikosti účinků různých terapií při vědeckých experimentech, tím že se podává kontrolní skupině.

Zlepšení vyvolané placebem se poté odečítá od zlepšení vyvolaného testovanou léčbou u experimentální skupiny, aby bylo jasné, jak velkou změnu vyvolal samotný lék. 

TRE: Klíč k uvolnění stresu a napětí

Metoda TRE (Tension & Trauma Releasing Exercises) pomáhá uvolnit stres a traumatické zážitky uložené v těle pomocí jemných, přirozených třesů. Rezervujte si své setkání ještě dnes a zažijte úlevu na vlastní kůži!