Kdo je psychoterapeut

Psychoterapeut pomáhá svému klientovi poznat lépe sám sebe, svoje přání, touhy, cíle a osobní vztahy k lidem. Jeho cílem je klienta pochopit a navést ho k vlastnímu řešení problémů. Jedná se o člověka, který má ukončené magisterské studium a psychoterapeutický výcvik.

Nemusí se nutně jednat o absolventa oboru psychologie, jelikož do terapeutického výcviku jsou přijímání i absolventi oborů fyzioterapie, teologie, sociologie a dalších.

Existuje spousta psychoterapeutických škol. Každá nabízí vlastní výcvik a svoji filozofii, jak nejlépe klientovi pomáhat.

Mezi nejznámější psychoterapeutické školy patří KBT (kognitivně-behaviorální terapie), která je spíše krátkodobá, a zaměřuje se na korekci chování jako nástroj řešení problémů, nebo také CCT (terapie zaměřená na klienta), která je spíše dlouhodobá a její hlavní cíl je seberozvoj a plné naplnění potenciálu klienta.

TRE: Klíč k uvolnění stresu a napětí

Metoda TRE (Tension & Trauma Releasing Exercises) pomáhá uvolnit stres a traumatické zážitky uložené v těle pomocí jemných, přirozených třesů. Rezervujte si své setkání ještě dnes a zažijte úlevu na vlastní kůži!