Co je KBT - Kognitivně behaviorální terapie

KBT (v anglickém prostředí CBT) je zkratka označující kognitivně-behaviorální terapii.

Je to jedna z nejznámějších psychoterapeutických škol, která integruje poznatky z kognitivní psychologie, jejíž předmětem je myšlení, učení, vnímání atd., a behaviorální psychologie, která zkoumá, co a jak nás motivuje k našemu chování.

Je to krátkodobá, strukturovaná psychoterapie, která se zaměřuje na řešení konkrétních problémů a potíží, se kterými klient přichází za terapeutem pomocí dosahování specifických, předem stanovených cílů.

Jednou z metod, které KBT používá, je expozice „in vivo“, která je velmi účinným nástrojem v boji proti fóbiím.

Hlavní předpoklad této psychoterapie je, že změnu myšlení lze navodit změnou chování.

Provozovat KBT může pouze člověk, který prošel psychoterapeutickým výcvikem.

TRE: Klíč k uvolnění stresu a napětí

Metoda TRE (Tension & Trauma Releasing Exercises) pomáhá uvolnit stres a traumatické zážitky uložené v těle pomocí jemných, přirozených třesů. Rezervujte si své setkání ještě dnes a zažijte úlevu na vlastní kůži!