Co je logoterapie

Logoterapie je psychoterapie zaměřující se na hledání životního smyslu.

Podle jejího zakladatele, Viktora E. Frankla, je v dnešní době těžké nalézt svůj životní cíl, jelikož upadají zažité konvence, které by ho pro nás jasně definovali.

Jedinec, který cítí vnitřní prázdnotu a neví kam má svůj život směrovat, se nachází v tzv. existenčním vakuu.

Hlavní metodou logoterapie je dereflexe, při níž terapeut pomáhá pacientovi zaměřit se na okolí a hledat smysl v něm, oproti hledání smyslu v sobě samém.

Tento druh terapie je pro všechny, kteří bojují se závislostmi, úzkostnými nebo depresivními poruchami, jelikož dle logoterapie jde o stavy „přechodné ztráty smyslu“ a nepřímo s nimi pracuje.

Vykonávat logoterapii může pouze člověk, který prošel psychoterapeutickým výcvikem.

TRE: Klíč k uvolnění stresu a napětí

Metoda TRE (Tension & Trauma Releasing Exercises) pomáhá uvolnit stres a traumatické zážitky uložené v těle pomocí jemných, přirozených třesů. Rezervujte si své setkání ještě dnes a zažijte úlevu na vlastní kůži!