Relaxační cvičení proti stresu

Relaxace je víc než jen odpočinek na gauči nebo krátká přestávka během rušného dne. Je to soubor technik a praktik, které mají za cíl uvolnit tělo a mysl od nahromaděného stresu a přenést je tak do stavu celkového pohody a zdraví. Relaxační metody, jako jsou meditace, hluboké dýchání, jóga, nebo progresivní svalová relaxace, nabízejí účinný způsob, jak se vyrovnat se stresem a zlepšit celkovou kvalitu života.

Relaxační techniky versus stres

Nejefektivnějším způsobem zvládání stresu je odhalení jeho příčin a jejich následná eliminace. Když to není možné, je vždy na místě myslet na své zdraví a snažit se alespoň částečně minimalizovat negativní dopady stresu na tělo a psychiku. Organismus se při dlouhodobé zátěži nedokáže regenerovat sám, stává se zranitelným a chřadne. Potřebuje pomoc s revitalizací své tělesné schránky i s pročištěním mysli. Relaxační cvičení nabízejí rychlé a účinné řešení pro oba problémy. 

Relaxace je protikladem stresu. Je to stav fyzického i psychického uvolnění, nezbytný pro efektivní regeneraci. Její název může být zavádějící – nejedná se totiž o stav bez aktivity, ale o komplexní metodu cvičení zahrnující mentální i tělesné úkony. Zároveň jde o velmi jednoduchou a časově nenáročnou činnost, k níž nejsou potřeba žádné speciální pomůcky a kterou lze provádět prakticky kdekoliv. 

Čtyři pilíře účinné relaxace

Relaxační cvičení nám pomáhají uvědomit si a cíleně uvolnit svalovou tenzi, která vzniká v automatické reakci organismu na stresovou zátěž. Navracejí roztěkanou mysl zpátky do přítomného okamžiku a učí nás uvědomovat si vlastní tělesné a duševní pocity bez hodnotících soudů. Iniciují tím revitalizační procesy, které tělo v permanentní stresové zátěži neumí samo aktivovat. 

Obecně se většina relaxačních technik alespoň částečně opírá o tyto čtyři pilíře: 

  • dýchání: správná technika dýchání je základ. Klidné, pravidelné a hluboké dýchání má okamžitý harmonizující účinek. Naopak rychlý a povrchní dech je typický pro stresové situace. S každým správným výdechem se napnuté tělo stává uvolněnějším a unavená mysl o něco svěžejší. 
  • vizualizace a imaginace: mnoho relaxačních technik využívá k dosažení lepších výsledků sílu představivosti. Barvité opisy prostředí a tělesných pocitů směřují naši pozornost k probíhajícím fyziologickým procesům, které jsme pak schopni prožít o něco intenzivněji. 
  • afirmace: stejně jako vizualizace, i afirmace nám pomáhá zaměřit se na přítomný okamžik. Uchopením konkrétního pocitu do slov jej lépe zvědomňujeme a snáze se nám s ním poté pracuje.   
  • fyzično: každá relaxační metoda by nás měla dovést k vědomému uvolnění nahromaděného vnitřního napětí. Výsledkem správně provedeného cvičení je hluboké tělesné uvolnění, které je doprovázeno pocitem pohodlní a lepší nálady.

Význam relaxace

Hluboká relaxace přináší z dlouhodobého hlediska mnoho výhod. Mezi ty nejvýznamnější patří odbourání stresu, zlepšení kvality spánku, zvýšení produktivity a zmírnění fyzických obtíží. 

Relaxační techniky pomáhají aktivovat procesy, ke kterým tělo v dlouhodobé zátěži přirozeně nemá přístup, a naopak tlumí děje, které svou nadprodukcí organismu škodí. Účinně snižují hladinu kortizolu, stresového hormonu, čímž přispívají k lepšímu emočnímu stavu. Aktivací regeneračních procesů podporují kvalitu spánku a zvyšují tak objem energie. Důkladným procvičením svalových skupin také uvolňují bolavé a stuhlé partie. V kombinaci s dalšími podpůrnými aktivitami z dlouhodobého hlediska působí jako efektivní prevence proti psychickým onemocněním, jako jsou úzkosti, deprese nebo syndrom vyhoření. 

Relaxace není jen prostředek k okamžitému uvolnění, ale otevírá také cestu k lepší kvalitě života a vnitřní spokojenosti. Pravidelným cvičením lze dosáhnout lepšího fyzického i mentálního zdraví. Čím déle cvičíte, tím více dokážete být sami k sobě vnímavější, včas rozpoznat narůstající tenzi a udržet své tělo i mysl v harmonii. 

Techniky relaxačních cvičení

Existuje mnoho různých relaxačních metod, které mohou účinně pomoci snížit stres a zlepšit celkovou pohodu. Mezi nejznámější a nejefektivnější patří Jacobsonova progresivní svalová relaxace, autogenní tréning, mindfulness meditace a dechové techniky.

  • Jacobsonova progresivní svalová relaxace

Tato metoda je založena na systematickém napínání a uvolňování různých svalových skupin. Pomáhá tak uvědomit si přítomné svalové napětí a následně si od něj ulevit. 

  • Autogenní trénink

Autogenní trénink je relaxační technika vyvinutá německým psychiatrem Johannesem Schultzem. Pomocí autosugesce, imaginace a afirmace směřuje cvičící k představám různě těžkých a horkých částí těla.

  • Mindfulness meditace

Jak již název napovídá, technika klade důraz na plné prožívání přítomného okamžiku. Praktikující se soustředí na své myšlenky, emoce a tělesné pocity jako pozorovatelé, bez touhy je měnit. 

  • Dechové techniky

Dechové techniky jsou jednoduché a efektivní metody relaxace, které mohou být prováděny kdekoliv a kdykoliv. Jednou z nejznámějších je technika hlubokého dýchání, která pomocí pomalého a soustředěného nadechování a vydechování do břicha přispívá k celkového tělesnému uvolnění.

Jak začít s relaxací? Na co si dát pozor?

Pravidelnost je klíčem k úspěchu, a to platí i pro relaxační techniky. Sporadické cvičení vám může pomoct překonat krizi, avšak pouze díky pravidelnosti dosáhnete trvalého zlepšení a pocítíte pozitivní změny i v oblastech každodenního života. Doporučuje se cvičit alespoň 5-10 minut denně, vaše tělo vás odmění, i když to zvládnete jen párkrát týdně. 

Relaxaci si můžete užít sami doma, v přírodě s přáteli nebo ve studiu pod vedením profesionála. Pokud se bojíte, že si v hektickém všedním dni nedokážete najít na cvičení dostatek času, zkuste relaxaci naplánovat před spaním. K navození správné uvolňující atmosféry vám mohou pomoci vonné svíčky nebo relaxační hudba. 

Před začátkem cvičení je potřeba mít na paměti, že některé relaxační techniky nejsou vhodné pro lidi s určitým typem onemocnění. Nejčastějšími kontraindikacemi jsou kardiovaskulární problémy a některé psychiatrické diagnózy. Při jakýchkoliv pochybnostech je vhodná konzultace s odborníkem. 

I přestože je stres neodmyslitelnou součástí našich životů, nemusí mít negativní dopady na naše zdraví. Pravidelná relaxace a další pečující aktivity působí jako efektivní prevence proti nežádoucím účinkům dlouhotrvajícího stresu. Psychohygiena by neměla být vnímána jako luxus, ale jako  nezbytnost pro naše fyzické, mentální i emociální zdraví. S pročištěnou myslí a odpočatým tělem zvládneme lépe čelit životním výzvám a užívat si vnitřní klid a spokojenost. 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.